Polityka prywatności

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Państwa dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego, mediów społecznościowych oraz w inny sposób, są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.